KISA ON RATKENNUT, ONNEA EMILIA & VILLE!

Asuntosäätiö Asokodit tarjoaa kisan voittajalle uniikit festarihäät sekä vuoden ilmaisen asumisen Asokodissa. Asuntosäätiö Asokodit kiittää kaikkia osallistujia ja äänestäjiä lämpimästi

Klikkaa kuvia ja lue parien tarinat.

asokodit_pari

Facebook: onnella on osoite, #festarihäät

Uniikit festarihäät

Kuvittele itsesi Tikkurila Festivaalien päälavalle, yleisön eteen elämäsi tärkeimpään tapahtumaan

Vihkimisen jälkeen vierailette backstagella, minne yleensä vain artistit ja heidän taustajoukkonsa pääsevät.

Sen jälkeen juhlistatte tapahtumaa kutsumienne häävieraiden kanssa upeassa häätilassa, tarjoilusta nauttien. Ja luonnollisesti hääyönne vietätte Sokos Hotel Flamingon upeassa sviitissä.

tikkurila

Palkinnoksi koti

Ainutlaatuisen kilpailun pääpalkintona voittajapariskunta asuu vuoden ilmaiseksi Asokodissa.

Näin vastavihityt pääsevät heti asumaan saman katon alle ja aloittamaan yhteisen elämän laadukkaasti ja mukavasti.

Katso tästä tarkemmat tiedot palkinnoista >
Tutustu asuntoihin >

paperi

Ilmoittautuminen on päättynyt

Kiitos osallistujille.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Onnella on osoite -markkinointikilpailu

Kilpailun järjestäjä

Asuntosäätiön Asumisoikeus Oy (”Asokodit”)
Leankatu 3, 00240 Helsinki
(Kuoreen merkintä Onnella on osoite –kilpailu)
Puh. 020 161 2230 fax. 020 161 2202
sähköposti: kilpailut@asuntosaatio.fi
Osallistumalla kilpailuun osallistuja sitoutuu noudattamaan näitä kilpailun sääntöjä.

 

Kilpailu

Asokodit järjestää kilpailun, jossa etsitään sopivaa pariskuntaa vihittäviksi Tikkurila Festivaalien päälavalla perjantaina 22.7.2016. Vihkimisen lisäksi voittajapari saa muuttaa vuodeksi asumaan Asokotien asuntoon näissä kilpailusäännöissä määritetyin ehdoin. Kilpailu muodostuu alkukilpailusta, jonka perusteella raati valitsee viisi (5) paria loppukilpailuun. Loppukilpailuun valitut parit esitellään Asokotien onnellaonosoite.fi –verkkosivulla. Finaalin voittajapari vihitään Tikkurila Festivaaleilla.

Osana kilpailukampanjaa Asokodit järjestää erikseen loppukilpailupareja koskevan äänestyksen ja markkinointiarpajaiset äänestäneiden kesken onnellaonosoite.fi –verkkosivulla.

 

Osallistuminen, kilpailun vaiheet ja voittajaparin valinta

Alkukilpailu

1. Alkukilpailun kilpailuaika on kilpailukampanjan julkaisemisesta 17.6.2016 saakka. Alkukilpailuun otetaan mukaan pariskunnat, jotka ovat jättäneet kilpailuosallistumisensa onnellaonosoite.fi –verkkosivulla 17.6.2016 mennessä. Myöhässä saapuneita osallistumisia ei hyväksytä.

2. Kilpailuun voivat osallistua kaikki osallistumishetkellä 18 vuotta täyttäneet henkilöt. Kilpailuun osallistutaan pariskuntana. Kilpailu ja siihen liittyvät palkinnot järjestetään suomen kielellä. Osallistujat sitoutuvat olemaan mukana kilpailussa finaalin kilpailuajan loppuun saakka (mukaan lukien tietojen julkaiseminen onnellaonosoite.fi –verkkosivulla) sekä voittaessaan kilpailun ottamaan vastaan kilpailun palkinnot, erityisesti osallistuminen vihkimistilaisuuden järjestämiseen ja tilaisuuteen.

3. Kilpailuosallistumisessa tulee ilmoittaa parin henkilöiden nimet ja perustiedot, yhteystieto, valokuva pariskunnasta sekä kirjoittaa lyhyet (max. 2000 merkkiä) perustelut, miksi juuri kyseinen pari pitäisi valita finaaliin ja voittamaan kilpailu huomioiden alla esitetyt finalistien valinnassa huomioitavat seikat.

4. Alkukilpailun osallistujista viisi (5) paria valitaan finaaliin. Finalistien valinnasta ilmoitetaan valituille 21.6.2016 mennessä. Finalistit valitsee raati, johon osallistuu kaksi edustajaa Asokodeista, ja yksi edustaja mainostoimisto Vastavirrasta. Tarvittaessa finalistiehdokkaat haastatellaan. Finalistien valinnassa arvioidaan pariskunnan tarinan sisältöä sekä kuinka vakiintunut parisuhde on. Pariskunnan valinnassa arvioidaan myös pariskunnan onnellisuutta sekä terveellisiä elämäntapoja.

Finaali

1. Finaaliin osallistuvat alkukilpailun perusteella valitut parit. Pareja valitaan enintään viisi (5). Finaalin kilpailuaika on finalistien valitsemisesta 10.7.2016 saakka. Finalistit tekevät Asokotien kanssa sopimuksen, missä he sitoutuvat osallistumaan 10.7.2016 asti kilpailuun, sekä että jos he voittavat, he sitoutuvat vihittäviksi (tai siunatuiksi) Tikkurila Festivaalien päälavalla perjantaina 22.7.2016.

2. Finalistien tiedot perusteluineen julkaistaan onnellaonosoite.fi –verkkosivulla. Asokodit voi haastatella finalisteja esittelyä varten ja oman harkintansa mukaan lisätä haastattelun perusteella tietoja finalistien kilpailuperusteluihin ja esittelyyn. Yleisöllä on mahdollisuus äänestää finalisteja finaalin kilpailuaikana erikseen määritetyin ehdon. Äänestyksen yhteydessä järjestetään yleisön kesken erilliset markkinointiarpajaiset.

3. Kilpailun voittaja valitaan osallistumisilmoituksen ja finaalisuoriutumisen perusteella. Voittajaparin valitsee kilpailun järjestäjä. Voittajan valinnassa otetaan huomioon finaalissa saadut äänet sekä raadin arvio. Voittajan valintaa koskeva päätös ilmoitetaan voittajalle 7.7.2016 mennessä ja päätös on lopullinen. Asokodit voi valita toisen finaaliparin voittajaksi, mikäli voittajapari ei ota palkintoa vastaan ja tehdä tätä koskevan esisopimuksen finalistien kanssa.

4. Voittanut pari esitellään kampanjasivulla, Asokotien nettisivuilla sekä sosiaalisessa mediassa.

 

Palkinto

1. Voittanut pari saa seuraavat palkinnot:

• Pääpalkintona 3h+k+s vuokra-asunto vuodeksi, sisältäen vuokran ja kaksi vesimaksua. Asunto sijaitsee jollakin Asokotien 31 paikkakunnasta, ja se valitaan sen mukaan mikä toiveasunto on vapaana seuraavan vuoden sisällä;.

• Vihkiminen/siunaaminen Tikkurila Festivaalien päälavalla 22.7.2016

• Hääjuhlat (max. 20 henkeä) Tikkurila Festivaalien juhla-alueella, omassa juhlatilassa. Sisältää ateriat ja juomat sekä festivaaliliput vieraille; sekä

• Hääyön Sokos Hotel Flamingon sviitissä 22.-23.7.2016, kuljetus Tikkurila Festivaalien juhla-alueelta hotelliin.

23. Palkintojen saamisen edellytyksenä on vihkiytyminen (tai siunatuksi tuleminen) Tikkurila Festivaaleilla järjestettävässä tilaisuudessa 22.7.2016. Mikäli pari ei vihkiydy tilaisuudessa, menettää voittaja oikeuden kaikkiin palkintoihin. Mitään osaa palkinnosta ei voi ottaa vastaan rahana ja palkinto riippuu saatavuudesta, eikä se ole vaihdettavissa, neuvoteltavissa eivätkä palautettavissa. Mitä näissä säännöissä todetaan vihkimisestä koskee yhtä lailla kirkollista kuin siviilivihkimistä ja parisuhteen rekisteröimistä tai muuta vastaavaa Suomen lain mukaista parisuhteen vahvistamista.

3. Voittaneen parin kanssa solmitaan vuoden pituinen edellä todettujen ehtojen mukainen vastikkeeton määräaikainen vuokrasopimus tavanomaisin ehdoin. Vuokrasopimuksen jatkaminen yhden vuoden määräajan päätyttyä on Asokotien vapaassa harkinnassa ja perustuu kulloiseenkin vuokra-/vastiketasoon (eli sopimuksen jatko ei ole vastikkeeton). Tarjolla olevat vuokra-asunnot riippuvat Asokotien kulloisestakin asuntotilanteesta, eikä voittajille voida taata tiettyä asuntoa. Asokotien tarjottua voittajaparille vähintään kymmentä asuntoa parin työssäkäyntialueelta 31.1.2017 mennessä ja mikäli pari ei ole hyväksynyt mitään näistä asunnoista, katsotaan palkinto menetetyksi. Asokodeilla on harkintansa mukaan oikeus tarjota parille asuntoja 31.7.2017 saakka.

3. Kilpailu tai palkinnon jakaminen saattaa osoittautua mahdottomaksi yllättävien olosuhteiden vuoksi tai syistä, joihin Asokodit ei voi vaikuttaa. Tällaisessa tapauksessa Asokodit voi oman harkintansa mukaisesti muuttaa tai muokata palkintoa kyetäkseen tarjoamaan kohtuullisen vaihtoehtoisen palkinnon, ja palkinnonsaaja hyväksyy sen, että Asokodit

ei ole millään lailla tästä muutoksesta vastuussa. Palkinnonsaajia voidaan vaatia allekirjoittamaan palkinnon vastaanottamislomake/sopimus ennen palkinnon luovuttamista.

4. Asokotien tämän hetkisen tiedon mukaan palkinto voi muodostaa voittajille veronalaista ansiotuloa. Voittajat vastaavat kaikista palkinnon vastaanottamisen johdosta seuraavista veroistaan. Palkinnon arvo on arviolta vähintään 15 000 euroa.

Voittanut pari esitellään kampanjasivulla, Asokotien nettisivuilla sekä sosiaalisessa mediassa. Palkinnonsaajia voidaan vaatia allekirjoittamaan palkinnon vastaanottamislomake ennen palkinnon luovuttamista. Mikäli palkinnonsaaja on alle 18-vuotias, vanhempaa tai huoltajaa voidaan vaatia allekirjoittamaan palkinnon vastaanottamislomake ennen palkinnon luovuttamista.

 

Rajoitukset ja muut ehdot

1. Tämän kilpailun järjestämiseen osallistuneet yritykset ja henkilöt tai näiden läheiset eivät saa osallistua kilpailuun.

2. Asokodit varaa oikeuden muuttaa näitä sääntöjä – erityisesti, mikäli säännöt joltain osin katsottaisiin pätemättömiksi.

3. Asokodit kerää osallistujista henkilötietoja markkinointikilpailun järjestämistä varten. Kilpailun osallistujat antavat suostumuksensa henkilötietojensa käsittelyyn käyttötarkoitusta varten. Tietojen käsittelyyn sovelletaan Asuntosäätiön rekisteriselosteen mukaisia ehtoja: https://www.asuntosaatio.fi/sivut/rekisteriseloste

 

Palkinnot ja voittajien valinnat / äänestäneet

1. Kaikkien äänestäneiden kesken arvotaan 10 kpl lippupaketteja Tikkurila Festivaaleille (kaksi lippua/valittu päivä/voittaja).

2. Osallistuaksesi kilpailuun sinun tulee äänestää 27.6.–7.7.2016 jotain kilpailuun osallistunutta paria osoitteessa onnellaonosoite.fi, sekä jättää yhteystietosi.

3. Ilmoitamme voittajille henkilökohtaisesti 10.7.2016 mennessä. Palkinnonsaajia voidaan vaatia allekirjoittamaan palkinnon vastaanottamislomake ennen palkinnon toimittamista. Mikäli palkinnonsaaja on alle 18-vuotias, vanhempaa tai huoltajaa voidaan

vaatia allekirjoittamaan palkinnon vastaanottamislomake ennen palkinnon luovuttamista. Palkintoa ei voi ottaa vastaan rahana ja palkinto riippuu saatavuudesta, eikä se ole vaihdettavissa, neuvoteltavissa eivätkä palautettavissa.

Rajoitukset ja muut ehdot

Tämän kilpailun järjestämiseen osallistuneet yritykset ja henkilöt eivät saa osallistua kilpailuun.

Lue säännöt >